Destinácie:    Dozadu    Dopredu

Hotely:    Dozadu    Dopredu

Izrael - Svätá zem

Izrael
Pútnické zájazdy

Popis hotela Termíny Recenzie

Izrael - Svätá zem


Izrael

Izrael – Svätá zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu. Tu sa odohrávali udalosti a skutky opísané v knihách Starého a Nového zákona. Na týchto miestach sa narodil, žil a pôsobil Boží syn Ježiš Kristus, v tejto oblasti vzniklo kresťanstvo, z týchto miest sa rozšírilo do celého sveta nesúc Ježišove posolstvo pre rozvoj civilizácie na všetkých svetadieloch.
Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko – duchovným bohatstvom na celý život.

Popis pútnického zájazdu: Izrael - Svätá zem

8- dňový letecký zájazd (s ubytovaním v Jeruzaleme)

V cene je zarátané

letecká doprava, letiskové poplatky, transfery podľa programu, 7x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 7x polpenzia, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

V cene nie je zarátané

poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 13,60 EUR/pobyt, obslužné (bakšiš) 50 USD (platí sa priamo na mieste v hotovosti sprievodcovi), vstupné podľa programu 30 USD (platí sa priamo na mieste v hotovosti sprievodcovi), vstup na Masadu  (vstupné + lanovka) 22 USD
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 220 EUR

Vzhľadom na skutočnosť, že odletové časy do Izraela sa často menia, odletové letisko Vám oznámime cca 2 mesiace pred odletom (Budapešť alebo Viedeň).
Nepovinný doplatok za transfer: Bratislava – odletové letisko – Bratislava:  Viedeň 30 EUR/osoba,  Budapešť 60 EUR/osoba

Plánovaný program pútnického zájazdu: Izrael - Svätá zem

1. deň: Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom na miesto ubytovania. Večera a nocľah.

2. deň: Po raňajkách odchod ku GENEZARETSKÉMU JAZERU: hora Blahoslavenstiev, KAFARNAUM - dom sv. Petra, TABGHA - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu (rieka Jordán) - obnovenie krstných sľubov, miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej. Večera a nocľah.

3. deň: Po raňajkách prehliadka NAZARETA - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výjazd taxíkmi na horu Tábor, prehliadka Kostola Premenenia Pána. Pri návrate  krátka zastávka v JERICHU. Večera a nocľah.

4. deň: Po raňajkách prehliadka BETLEHEMA - Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.

5. deň: JERUZALEM - prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka Kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), Kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a Baziliky Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.

6. deň: Prechod Júdskou púšťou k MASADE, lanovkou sa vyvezieme na jedno z najzaujímavejších historických miest Izraela. Návšteva výrobcu kozmetiky z Mŕtveho mora. Na ceste späť zastávka pri MŔTVOM MORI s možnosťou kúpania. Popoludní prehliadka BETÁNIE - kde sa nachádza Lazarov hrob, známy z Biblie. Večera a nocľah.

7. deň: Pokračovanie prehliadky JERUZALEMA -  Staré mesto, Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote.

8. deň: Odchod autobusom do Tel Avivu s následným odletom.

* Zmena programu vyhradená.

Pozn: Všeobecný popis hotela je len informatívny.

Termíny

vysvetlivky - last minute

Pre tento hotel momentálne nie sú k dispozícii žiadne zájazdy, alebo sa aktuálne spracovávajú nové termíny. Prosím, skúste sa vrátiť na stránku neskôr pre získanie najnovších informácií alebo nás kontaktujte na tel. č.: 036 / 62 222 19, prípadne na e-mailovej adrese dekampo@mail.telekom.sk .

» Nová registrácia
» Zabudnuté heslo